Tilaus tapahtuu suraavasti


Tilaaja lähettää hintakyselyn (Aveler kotisivun palautteen lomakkeella, sähköpostitse);
 Aveler lähettää vastauksen hintakyselyyn (sähköpostitse);
Tilaaja tekee Tilauksen, jolla hyväksyy Avaler OÜ:n hintatarjouksen;
Tilauksen vahvistettuaan matkustajien kuljetussopimus katsotaan laadituksi;
Tilaaja maksaa Ennakkolaskuun merkityn hinnan eräpäivään mennessä (myöhästyneeltä suoritukselta Aveler OÜ on oikeutettu perimään viivästyskorkoa 0,2 % jokaisesta myöhästyneestä päivästä).

Hintakyselyn ja tilauskirjeen ehdot:

  • Matkan alkamispäivä, kellonaika ja osoite (lähtöpaikka);
  • Matkan loppupäivä, kellonaika ja osoite (määräpaikka);
  •  Matkareitti (jokaisesta päivästä erikseen kellonaikoineen ja määräpaikkoineen);
  • Matkustajien määrä;
  • Tilaajan tiedot;
  • Oppaan palvelut. 

Tilauksen peruminen:

  • Tilaajalla on oikeus perua tai muuta tehtynsä tilauksensa ilmoittaen siitä Suorittajalle kirjallisesti sisämatkoista 4 kalenterinpäivää ja ulkomaan matkoista 6 kalenteripäivää etukäteen. 
  • Perumisilmoitus on lähetettävä sähköpostitse.